Tua vít, chìa lục giác
Mặt hàng 0 tới 1 trong tổng số 1