Chất bôi trơn đặc biệt
Mặt hàng 0 tới 4 trong tổng số 4